منو سایت

نویسنده: رامین ابهری

ایجاد یادداشت در صفحات تک یادداشت – یک یادداشت به...

ایجاد یادداشت در صفحات OneNote - اضافه کردن یادداشت به یک صفحه - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهایجاد یادداشت در صفحات تک یادداشت - یک یادداشت به صفحه اضافه کنید ایجاد یادداشت در صفحات تک یادداشت - یک یادداشت به صفحه اضافه کنید داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

تغییر نام نوت بوک

تغییر نام یک نوت بوک - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهتغییر نام نوت بوک تغییر نام نوت بوک داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

افزودن تصاویر به OneNote – یک تصویر به OneNote اضافه...

یک تصویر به وب سایت OneNote - Office Education اضافه کنیددر خانهیک نکتهافزودن تصاویر به OneNote - یک تصویر به OneNote اضافه کنید افزودن تصاویر به OneNote - یک تصویر به OneNote اضافه کنید داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

ضبط صدا و ویدیو در OneNote-ضبط ویدیو صوتی OneNote

ضبط صدا و ویدیو در OneNote - ضبط ویدیو صوتی OneNote - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهضبط صدا و ویدیو در OneNote-ضبط ویدیو صوتی OneNote ضبط صدا و ویدیو در OneNote-ضبط ویدیو صوتی OneNote داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

افزودن یک فایل به OneNote – یک فایل OneNote را...

افزودن یک فایل به OneNote - پیوست فایل OneNote - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهافزودن یک فایل به OneNote - یک فایل OneNote را پیوست کنید افزودن یک فایل به OneNote - یک فایل OneNote را پیوست کنید داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

نمادهای ویژه را به OneNote – OneNote Symbole اضافه کنید

نمادهای ویژه را به OneNote - OneNote Symbole - Web Learning Office اضافه کنیددر خانهیک نکتهنمادهای ویژه را به OneNote - OneNote Symbole اضافه کنید نمادهای ویژه را به OneNote - OneNote Symbole اضافه کنید داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

استفاده از Format Painter OneNote برای قالب بندی مجدد متن

استفاده از OneNote's Format Painter برای قالب بندی مجدد متن - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهاستفاده از Format Painter OneNote برای قالب بندی مجدد متن استفاده از Format Painter OneNote برای قالب بندی مجدد متن داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :

فهرست گلوله ها و اعداد در قالب شماره گذاری گلوله...

لیست گلوله ها و اعداد در OneNote - فرمت شماره گذاری گلوله OneNote - وب سایت آموزش آفیسدر خانهیک نکتهفهرست گلوله ها و اعداد در قالب شماره گذاری گلوله OneNote-OneNote فهرست گلوله ها و اعداد در قالب شماره گذاری گلوله OneNote-OneNote داستان های بیشتر
تاریخ انتشار :
/
نویسنده :