منو سایت

پروتکل های آفلاین

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
پروتکل های آفلاین

آموزش تفسیر ECG|سایت فوریت های پزشکی|ونتیلاتور اضطراری

3 پروتکل آفلاین در مرکز اورژانس تهران

دانلود یک فایل

پروتکل های آفلاین 2 در مرکز اورژانس تهران

دانلود یک فایل

پروتکل های آفلاین 1 در مرکز اورژانس تهران

دانلود یک فایل

نوشتن پروتکل های آفلاین برای اولین بار در سایت جامع فوریت های پزشکی. به نظر می رسد.