منو سایت

نکات دستورالعمل اضطراری 115

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
نکات دستورالعمل اضطراری 115

فوریت های پزشکی در ایران|فایل های آموزشی دکتر مهدوی|آموزش هواداران

دستورالعمل های نظارت بر نبض اضطراری در بیمارستان:
* برخاستن از پایگاه در کمتر از 60 ثانیه در طول روز، کمتر از 90 ثانیه بین ساعت 12:00 شب تا 7:00 صبح و هنگام بازدید
حضور کمتر از 1 دقیقه
*اگر ماموریت 10-33 و کد 10-99 را بدهید، می توانیم تا 20 درصد سرعت مجاز رانندگی کنیم.
انجام دادن
* در کلیه ماموریت ها از ابتدای اعزام و حضور در صحنه و انتقال به بیمارستان و برگشت به
استفاده از چراغ راهنمایی در تمام ساعات شبانه روز الزامی است
*استفاده از آژیر و چراغ چرخان در هنگام انتقال بیمار بیمار الزامی است

ادامه مطلب را در pdf بخوانید

با توجه به بازدیدها و سوالاتی که از تکنسین پرسیده شد، مجموعه نکات و دستورالعمل های موجود در پایگاه های اطلاعاتی را گردآوری کردم. اگر از این روند راضی هستید، پیام ارسال کنید تا بقیه نکات را اضافه کنم.

دانلود یک فایل