منو سایت

میانبرهای صفحه کلید در OneNote

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
میانبرهای صفحه کلید در OneNote

میانبرهای صفحه کلید در OneNote

جدول زیر چند نمونه از کلیدها و عملکرد آنها را نشان می دهد.

کلیدعملکرد
لوگو + Shift + Nاجرای برنامه OneNote
لوگو + Nبرنامه Mini One Note یا یادداشت را از دست بعدی شروع کنید
لوگو + اساز صفحه نمایش عکس بگیرید
Ctrl+Tپرش مکان نما با فیلد عنوان صفحه
Ctrl + PageDown، Ctrl + PageUpبه صفحه بعدی و قبلی بروید
Alt + PageDown، Alt+ PageUpبه صفحه اول و آخرین صفحه یک فصل بروید
Ctrl + Tab، Ctrl + Shift + tabبه فصل قبل و بعد بروید
Ctrl + Shift + Aیک صفحه را انتخاب کنید
Ctrl + Mیک پنجره جدید از OneNote باز کنید
Ctrl+Fمکان نما را به قسمت جستجو منتقل کنید
Ctrl+Shift در سمت راست کیبوردبرای تراز کردن متون فارسی در سمت راست (توجه داشته باشید که باید متن خود را انتخاب کنید و سپس این دو کلید را در سمت راست صفحه کلید فشار دهید)

البته با نگه داشتن کلید Alt به راحتی می توانید به میانبرهای صفحه کلید دسترسی داشته باشید (فقط آن را برای لحظه ای نگه دارید و سپس رها کنید) و به مرور زمان به استفاده از آنها ادامه می دهید.

میانبرهای صفحه کلید در OneNote

میانبرهای صفحه کلید در OneNote

برای مشاهده تمامی کلیدها و کاربرد آنها به لینک های زیر مراجعه کنید:

میانبرهای صفحه کلید برای OneNote 2010
میانبرهای صفحه کلید در برنامه وب OneNote

میانبرهای صفحه کلید در OneNote