منو سایت

آموزش تفسیر ECG شیخی

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
آموزش تفسیر ECG شیخی

سایت فوریت های پزشکی|نوار قلب برای اندروید|صفحه آموزش کاردیوگرافی

آموزش تفسیر نوار قلب بر اساس روش آموزشی دکتر مجری

آموزش تفسیر ECG شیخی اولین بار در سایت جامع فوریت های پزشکی نوشته شد. به نظر می رسد.