منو سایت

آموزش تفسیر نوار قلب فاتح رحمانی

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
آموزش تفسیر نوار قلب فاتح رحمانی

سایت فوریت های پزشکی ایران|مانیتور ضربان قلب اندروید Emsآموزش رفع فشار سوزن در اورژانس

بلوک های av

آموزش تفسیر EKG فاتح رحمانی اولین بار در مورد طب جامع اورژانس نوشته شد. به نظر می رسد.